EU-CABANES EXIGIEX EL CESSAMENT DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL PER INDUIR A LA PREVARICACIÓ AL FER INFORMES CONTRADICTORIS

Mulet afirma que aquest tècnic no actua imparcialment respecte a certes empreses, per a les quals va treballar en anterioritat.

En el darrer ple municipal ordinari de Cabanes, el regidor d’Esquerra Unida-L’Entesa, Carles Mulet, va exigir el cessament immediat de l’arquitecte municipal per estar emetent informes contradictoris i falsejats, que permeten a l’equip de govern actuar en contra de la legalitat baix l’escusa del seu assessorament.
Aquesta afirmació la va fer Mulet al portar l’equip del Govern al passat ple un “ projecte de modificació del traçat dels trams de els vies pecuàries incloses en l’àmbit del sector Torre la Sal”, adjuntant un informe de  l’arquitecte Ricardo Ortega Jimenez, en el qual ell mateix corrobora que aquesta modificació de les vies pecuàries, que es va aprovar el passat divendres, era un condicionant previ per a desenvolupar el PAI Torre la Sal, segons imposava la Declaració d’Impacte Ambiental de 17 d’octubre de 2005. No obstant a tot aixó, el mateix arquitecte va permetre iniciar les obres del PAI en juliol de 2006, molt abans d’aquesta modificació del traçat de les vies pecuàries, i de l’altre condicionant que imposava la DIA, que era tindre resolt el subministrament d’aigua, que havia de ser per mitjà d’una dessaladora, que encara està tampoc aprovada definitivament. Per tant el propi arquitecte, presumptament, ha estat induint per informes falsejats, a la prevaricació en les seues decisions als 6 regidors del PP local.

[@more@]

El regidor d’EU ha recordat com el PP va acomiadar de manera injustificada a l’anterior arquitecta municipal després de la queixa d’alguna empresa local per no actuar amb favoritismes, i es va contractar, sense cap tipus d’oferta pública ni consulta a l’oposició, a un arquitecte molt vinculat a l’empesa Marina d’OR, a principis de 2005. A partit d’ahi, tot va anar com una seda per als interessos d’aquesta empresa, i prova d’aixó, és com s’han fet els informes tècnics a la justa conveniència del que en cada moment li fora més favorable, com ha passat ara amb el PAI Torre la Sal, en el seu moment en el PAI Mundo Ilusión, o en el disseny del PGOU.

Mulet ha recordat que tant el PP; com l’arquitecte, estan presumptament prevaricant, ja que és d’obligació de tots ells ser coneixedors del que obliga la Declaració d’Impacte Ambiental del PAI Torre la Sal, el qual era ben clar; abans de desenvolupar-lo havia de tindre resolt la modificació de les vies pecuàries i de la dessaladora, i tot i aixó, es van concedir llicències d’obres . La pròpia Conselleria de Territori informava recentment a una pregunta parlamentària d’EU que “s’han demanat informes tècnics i s’ha requerit l’ajuntament de Cabanes, perquè emeta un informe. , donat que s’estableix expressament que els obres d’urbanització no poden iniciar-se fins que no estiga autoritzada la construcció de la planta dessaladora, i ha de ser l’execució de la planta dessaladora simultània a les obres d’urbanització.

 

L’ajuntament ha atorgat llicència sense fer menció ni a l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme ni a les seus consideracions i  condicions de desplegament, esta Conselleria l’ha requerit perquè emeta un informe explicatiu respecte d’aixó.
En juny de 2006, es van atorga llicències per construir 214 i 246 vivendes

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.