Cultura contesta a EU encara desconeix el projecte del TVRCas i no pot valorar el seu impacte al Parc Ribalta.

Cultura contesta a EU encara desconeix el projecte del TVRCas i no pot valorar el seu impacte al Parc Ribalta.

Albiol afirma que Infraestructures i Ajuntament han actuant precipitada i torpement.

La diputada autonòmica d´Esquerra Unida, Marina Albiol havia enregistrat a principis d´octubre una pregunta a la Conselleria de Cultura en la qual s´informava que l´ajuntament de Castelló havia licitat les obres del bus guiat (TVRCas), dissenyant el seu pas pel mig del Parc Ribalta, Bé d´Interés Cultural i Conjunt Històric Artístic per Reial Decret 1760/81, BOE DE 10-8-81 (per tant, qualsevol intervenció sobre ell deu estar sotmesa a informe de patrimoni, sent necessari un dictamen favorable de la Conselleria de

Cultura)”. Albiol informava que tot i els advertiments al respecte, l´ajuntament havia optat per obviar el dictamen de Cultura, i intenta una política de fets consumats.

[@more@]

Per eixe motiu Albiol demanava a Cultura que explicara en quin estat està l´informe d´aquesta Conselleria referent a aquest projecte, si creia compatible la Conselleria la protecció de la integritat del Parc Ribalta, amb l´autorització de ser travessat d´est a oest per una línia d´autobusos. Així com si pensava adoptar cap mesura contra l´ajuntament de Castelló per actuar sense el preceptiu informe, i saber quines mesures pensa adoptar la Conselleria per protegir aquest BIC i Conjunt Històric Artístic.

La resposta de la Conselleria, datada en 15 de novembre però no facilitada fins quasi un mes després afirma que “el projecte, realitzat per la Conselleria d´infraestructures, s´ha presentat recentment en la Direcció Territorial de Cultura de Castelló, per la qual cosa encara no s´ha disposat del temps suficient per a la
realització d´un complet informe tècnics per part d´esta Conselleria”. Sense especificar què vol dir “recentment”.

També segons la resposta “fins que no s´estudie el projecte del TVRCas, esta Conselleria no pot pronunciar-se. S´ha de valorar la compatibilitat del mateix amb la conservació del Parc Ribalta, i sempre que este represente una millora en la urbanització del Parc i es protegisquen adequadament els seus valors artístics i històrics”.

La Conselleria, desconeix

,segons informa, de les actuacions de l´ajuntament “No consta, en esta Conselleria, cap actuació per part de l´ajuntament de Castelló, per la qual cosa no es procedeix l´adopció de mesures en contra de l´esmentat ajuntament. La Conselleria adopta totes les mesures qwue impos la Llei 4/1998 d´11 de Juny del Patrimoni Cultural Valencià, per a la tutela dels Béns d´Interés Cultural i Conjunts Històrics Artístics. Així mateix, es proposa també la millora i restauració d´aquests elements mobles del parc Ribalta , conformadors del citat Conjunt Històric- Artístic, que requereixquen alguna actuació per a la seua correcta
conservació”.
Segons la resposta de Cultura, ” Infraestructures i l´ajuntament han actuat de manera irresponsable, donat que han començat actuacions com les remodelacions del passeig Morella o el Carrer Colon per condicionar-lo al pas del TVRCas, sense haver remés a Cultura el traçat íntegre, sobre tot en els punts més conflictius, l´afecció a la necròpolis dels voltants de la concatedral de Santa Maria, ja va ser una mostra de la falta de planificació total, i aquestes alçaries de la polèmica, Cultura reconeix que “recentment” se li ha fet entrega dels projecte per a que l´avalue, mentre l´ajuntament ja ha licitat les obres, sense preveure cap alternativa al seu

traçat”.

Albiol ha afirmat que espera que els tècnics de Cultura puguen dictaminar sense pressions i interferències externes”

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.