Medi Ambient reconeix a EU la il•legalitat dels abocadors junt al Prat de Cabanes-Torreblanca, mentre aquest continuen

 EU critica que ni Conselleria ni ajuntament haguen clausurat els abocords, i es continue destroçant el Camí l’Atall.

 

A principis d’estiu, Esquerra Unida posava en coneixement de la Conselleria de Medi Ambient, de l’aparició de grans abocadors en les immediacions i àrea d’esmorteïment d’impactes  del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, on diàriament, l’empresa Marina d’Or abocava tones de deixalles de tot tipus, procedents de les obres del veí PAI Torre la Sal.

Aquests abocadors, eren completament il·legals, donat que en cap moment contaven amb cap llicència municipal, ni amb d’obligatòria autorització ambiental, i han vingut desfent i fent intransitable el “camí l’atall”, posant en risc la integritat dels agricultors i veïns que han d’emprar diàriament aquesta via.

[@more@]

La diputada autonòmica d’Esquerra Unida i Compromís, Marina Albiol va posar per mitjà d’una pregunta parlamentària, en avís a la Conselleria, que ara ha respost “ el que fa al trànsit freqüent de camions de gran tonatge per un camí ramader pròxim al parc natural , segons la Conselleria, tan prompte com els serveis de vigilància de la Conselleria constaten aquesta incidència es posarà en marxa el procediment per a evitar-ho, de la mateixa manera que amb els abocadors a què feu referència D’altra banda, independentment que els abocadors es localitzen o no en l’àre d’esmorteïment d’impactes del parc natural, aquestes activitats es troben subjectes  al procediment d’avaluació d’impacte ambiental””.

 

A dia d’avui, hem pogut comprovar com tot i l’advertiment fet a l’ajuntament de Cabanes, els camions continuen transitant i destroçant el Camí d’Atall, i com es continuen emprant els abocadors il·legals, els quals no tenen cap permís, ni avaluació d’impacte ambiental.

         Cal destacar que estem referint-nos a grans abocaments continus de residus sòlids procedents de les obres del contigu PAI Torre la Sal, abocaments de terres, plàstics i demés, en parcel·les de gran extensió, i no a fems i deixalles particulars, com ha pogut interpretar l’ajuntament de Cabanes, per tant, no correspon a aquest ajuntament enviar a les brigades municipals a retirar deixalles dels voltants del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca ( que també), sinó a clausurar el gegantí abocador, i iniciar acciones legals contra l’empresa responsable; la falta de control sobre tot el que s’aboca pot afectar greument al Parc, al produir-se lixiviats que entrarien directament en contacte amb la capa freàtica d’aquesta importa zona humida.

         La diputada d’EU, ha tornat a exigir formalment a Medi Ambient  que faça públic si han constat els serveis de vigilància d’aquesta Conselleria cap incidència, i que explique quines mesures ha adoptat o pensa adoptar, i que pose el cas en coneixement del Seprona.

         A nivell municipal, el regidor d’EU a l’ajuntament de Cabanes, Carles Mulet, ha advertit que l’equip de govern està intentant desviar l’antenció després d’haver rebut un requeriment per part de la Conselleria, posant als peons municipals a netejar deixalles i fems de les immediacions del Parc, en lloc de clausurar directament l’abocadors “ un nou exemple de com es tornen a saltar la seua responsabilitat, i actuar com a simples peons de Marina d’Or”

         EU ha advertit que posarà el cas en mans del Seprona, i no descarta demanar responsabilitats penals contra l’ajuntament i la Conselleria per permetre aquesta actuació il·legal per partida doble; la circulació de camions de gran tonatge destroçant una via pecuària, i l’existència de macroabocadors junt al Prat”

Adjuntem resposta parlamentària, i noves fotos, per vore les fotos antigues:

http://carlesmulet.blogspot.com/2007/07/abocadors-gegantins-junt-al-parc.html

http://carlesmulet.blogspot.com/2007/07/de-com-es-desimula-un-abocador-un-poc.html

 

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.