EU-CABANES DENÚNCIA QUE CONSELLERIA DE TERRITORI DEMOSTRA LA IL•LEGALITAT DELS PERMISOS MUNICIPALS AL PAI TORRE LA SAL

 foto drenatge 

EU AFIRMA QUE AMB AQUESTA DOCUMENTACIÓ OFICIAL ES DÓNA PES A LA DENÚNCIA D’UN PARTICULAR CONTRA L’ACTUACIÓ DE L’ALCALDE.

Les obres de bombeig d’aigua del subsòl del perímetre de protecció de conca del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca denunciades aquest estiu per Esquerra Unida, va ocasionar que fins a tres cops consecutius, la Conselleria de Territori demanara un informe municipal sobre si s’havia atorga una autorització urbanística que permetera realitzar les obres, així com saber si les mateixes comptaven amb l’autorització per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

         Conselleria informa en 25 d’agost del 2006, que en cas que eixes obres no tinguen tots els permisos, s’ordena la suspensió immediata de  les obres ( i es dóna el cas que no tenien el permís; primer perquè la CHX no havia autoritzat el drenatge del subsòl en les obres en  les obres).

[@more@]

Tal i com reconeix la Conselleria en eixe escrit, “ en el supòsit de tractar-se d’obres relacionades amb el desenvolupament del Pla Parcial del Sector Torre la Sal,  la Comissió Territorial d’Urbanisme de Castelló condicionava l’execució del Pla Parcial al compliment previ obligatori de les següents actuacions:

         Les establides en la DIA aprovada el 17 d’octubre de 2005 ( subministrament d’aigües, vies pecuàries).

         Les que figuren en l’estudi d’ inundablilitat  el document complementari i en l’informe d’inundabilitat del Servei d’Ordenació Territorial

         Les incloses en l’informe de la Oficina del Pla de Carreteres de la Conselleria d’infraestructures.

Òbviament, eixos condicionants no estaven solucionats, i per tant, els permisos d’obres concedits poc  mes d’un mes abans, era complement il·legal.

Al requeriment de la Consellera de 25 d’agost de ser informats si s’havien complit eixes condicions, o l’estat de compliment del mateix, l’ajuntament va respondre informant simplement de les llicències d’obres ( il·legals com estem veient)

Aquest fet va ocasionar un segon requeriment el 14 de setembre, signat també pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, demanat còpies de les referides  dos llicències d’obres atorgades l’1 i 15 de juny, i ser informats sobre l’educació d’elles a l’acord d’aprovació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Castelló, de data 14 de desembre de 2006, i dels condicionant establers en el mateix, especialment la referent a la condició de desenvolupament del sector corresponent a la construcció d’una planta dessalador.

         Davant la falta de resposta, el 27 d’octubre aquest mateix departament presenta escrit a l’ajuntament recordant que la informació que requerien no els ha estat aportada.

         Per tant, els propis escrits de l’administració corroboren la gravetat de la possible prevaricació de l’alcalde de la localitat, al concedir en estiu d’aquest any llicències d’obres al PAI, sense haver resolt els condicionants previst que estipulava la Conselleria. I d’aquesta manera, la denúncia presentada la setmana passada.

            EU ha sol·licitat còpia de las resposta de l’ajuntament  a l’escrit del 24 d’octubre.

Castelló, a 28 de Febrer    de 2007 GABINET DE PREMSA ESQUERRA UNIDA

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.