EU DEMANA A TERRITORI EXPLICACIONS PEL NOU PGOU DE SANT MAGDALENA, EL QUAL PREVEU 6 PEDRERES JUNT A LA SERRA D’IRTA

El diputat autonòmic d’Esquerra Unida, Ramon Cardona Pla, ha adreçat una sèrie de preguntes per escrit al Conseller de Territori, per tal de que la Conselleria es pronuncie sobre el nou PGOU d’aquesta localitat, i diga quines mesures pensa prendre per protegir al sòl de protecció forestal, i l’entorn del Paratge Natural de la Serra d’Irta,que va a ser requalificat per permetre la creació de 2,5 milions de metres quadrats de pedreres.

El PGOU ara a exposició al públic, preveu la construcció dins del terme municipal de sis pedreres, la més impressionant pel seu tamany gengatí és 1 pedrera de dimensions escandaloses per ocupar vora 1.000.000m2 de superfície (160 camps de futbol) i 1,5km de façana lineal, que es localitza a la vora del terme de Cervera, el mateix pic de la Mola, i mitjan requalificació de sòl forestal protegit.

A més preveu 2 pedreres més en les partides Carasol i Fumeral, igualment reclassificant sol forestal protegit . Juntament a aquestes noves pedreres, es proposa una ampliació per triplicar la ja existent de la Torreta, en el Mas de Vallterra, a la vora del terme de Peníscola i del poblat ibèric. Vistes les proporcions d’aquesta ampliació pot considerar-se pràcticament com una nova pedrera, que igualment necessita d’uan reclassificació de sòl forestal protegit. Contra aquesta darrera pedrera ha protestat el Consistori de Peníscola perquè podria afectar a un PAI en

[@more@]

aquest darrer terme municipal

El diputat d’EU ha advertit que a totes aquestes noves propostes de pedreres, cal afegir les dues que es troben actualment en funcionament a la vora del nucli urbà, estant dins de la zona d’afecció del Paratge Natural de la Serra d’Irta, causant un greu impacte visual i ecològic, En total , el sòl previst per a pedreres en el nou PGOU és de 2.437.545m2, i tot és o ha estat mitjançant reclassificació de sòl no urbanitzable protegit.

Cardona ha demanat al Conseller que responga per escrit si:

Creu acceptable aquesta Conselleria requalificar sòl forestal protegit per fer-lo desaparèixer per una pedrera?.

Creu compatible aquesta conselleria la creació de quasi dos milions i mig de metres quadrats en les immediacions del Paratge Natural de la Serra d’Irta amb la conservació d’aquest?.

Quines mesures contempla la conselleria per minimitzar l’impacte d’aquestes sis pedreres?

Creu la conselleria adequat la concentració d’un nombre tant elevat de pedreres dins d’un mateix terme municipal de dimensions mitjanes com és el de Santa Magdalena?

Què es pensa fer amb els materials de rebuig produïts per la propia activitat de la pedrera? .

Quina valoració fa l’Estudi d’Impacte Ambiental, i l’Estudi de Paisatge, del nou PGOU, de l’impacte de les noves pedreres

El dirigent ecosocialista ha recordat que aquest nou PGOU ja ha trobat oposició en els pobles veïns; l’‘Ajuntament de Peniscola ha presentat un dictamen contrari a determinats aspectes del PGOU ; “L’absència de grafisme en el Sòl d’Especial Protecció de la Serra d’Irta és una de les reclamacions que el consistori peniscolà ha presentat. Assenyalen que els sols llindants de Peníscola amb Santa Magdalena apareixen amb la classificació del Pla General de 1977, que encara està en vigor. Recorden que malgrat estar en vigor, determinats terrenys tenen classificació de Sol No urbanitzable de Protecció Especial, per aplicar-los els Decrets 78/2001 i 108/2002 del Govern Valencià, sobre la declaració del Parc Natural de Serra d’Irta, normes que prevaleixen damunt de les del Pla General vigent de 1977, d’acord amb la Llei 11/94 d’Espais Naturals Protegits.

Per altra banda, el dictamen dels tècnics municipals peniscolans recorden que l’Ajuntament va aprovar provisionalment el 21 de juliol de 2005 el pla parcial de l’Alt Fardatxo, en el qual es reclassificava sòl. A aquest respecte, assenyalen que en la documentació gràfica del PGOU de Santa Magdalena de Pulpis s’estableix una zona de sòl No Urbanitzable on es poden autoritzar pedreres.

L’autorització de pedreres en Sòl No urbanitzable té un perímetre de protecció de 500 metres. Peníscola creu que si Santa Magdalena atorga llicència a la pedrera que està a prop del terme de Peníscola el PAI de l’Alt Fardatxo es veuria afectat per l’esmentat perímetre de protecció de 500 metres entre una cantera i vivendes.


Aquest mateix argument ara empresa per l’Ajuntament de Peníscola contra la pedreda de Santa Magdalena, seria vàlid per haver actuat quant s’estava tramitant l’autorització ambiental integrada del macroabocador comarcal que ha de donar servei a 49 municipis a poc més de 400 metres del terme de Peníscola, a la partida de la Bassa de Cervera del Maestre. Recordem que quan es tracta d’activitats insalubres o perilloses com una depuradora o abocador cal respectar una distància mínima de protecció entre un abocador i vivendes de 2000 metres.


No s’enten ara el canvi de criteri, de que al consistori peniscolà els puga molestar una pedrera i al·leguen contra activitats molestes que requerixen 500 metres de protecció i no hagin presentat el mateix tipus de dictamen contra l’abocador del Consorci de Residus de la Zona I

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.