Cabanes; El PP nega a tractar la moció d’EU per respectar el poblat marítim de Torre la Sal

En la sessió del Ple Extraordinari de l’ajuntament de Cabanes celebrat
aquest matí, en dia i hora inusual, el PP ha negat la inclusió, per la
via d’urgència, d’una moció presentada el dia 25 de juliol per
EU-l’Entesa, per començar a prendre accions com corporació per fer
front a les possibles actuacions del Ministeri de Medi Ambient contra
el poblat de Torre la Sal, per una possible afecció al domini marítim i
terrestre.

L’alcalde de la localitat, amb total prepotència, ha intentat
impedir en primer lloc que es votara l’urgència d’aquesta moció, de la
qual no havia donat trasllat en cap moment a l’altre grup de l’oposició
(PSOE). Després de la interpretació jurídica del secretari de
l’ajuntament, s’ha vist obligat a acceptar el votar l’incloure per la
via d’urgència aquest moció. I els 6 regidors del PP han votat en
contra, i per tant, la moció haurà de tractar-se en el proper ple
ordinari que tindrà lloc d’acord amb el previst, el darrer dijous de
setembre..

[@more@]

El PP ha argumentat que aquest no és un tema urgent com per tractar-lo
ja en un ple, i que en seu moment s’informarà l’oposició de les
gestions que pensen dur a terme, si és que en fan cap.

El regidor d’EU, Carles Mulet, ha lamentat aquesta negativa a
tractar el tema, que evidència que el PP està jugant a totes les
baralles “ es reuneixen amb els veïns per prometre’ls el cel i la
lluna, i després, a l’hora de la veritat , voler endarrerir sense
excusa una solució oberta com la que proposàvem, cada cop es demostra
més que el PP local, i en especial l’alcalde, són simples mercenaris al
servei d’una sola empresa, on els problemes dels veïns no els importen,
i menys quan està en joc el propi benefici d’aquesta empresa; recordem
que el poblat marítim de Torre la Sal serà la única barrera entre
Marina d’Or i la platja, i aixó li molesta, es veu, a l’empresa, i als
seus serfs dins l’ajuntament”

Nota: el ple d’avui ha estat per aprovar el cobrament
d’un percentatge de la venta de l’aprofitament urbanística del PAI
Torre la Sal ( molt interessant mirar: http://cabanes.bloc.cat/post/3465/56539 ); cobrar abans d’hora allò que se li ha regalat al “ jefe”

MOCIÓ D’URGÈNCIA PER AL PLE DESESTIMADA

A/A ALCALDIA;

Per la urgència del tema a tractar, pregue es vote la inclusió d’aquesta moció en el proper Ple Extraordinari

Carles Mulet i Garcia, com a portaveu del grup
municipal d’Esquerra Unida-l’Entesa a l’ajuntament de Cabanes, presenta
la següent moció

L’anunci aparegut en la premsa castellonenca, de la
intenció del Ministeri de Medi Ambient de “alliberar” les vivendes
situades en la primera línia del litoral de la província de Castelló
amb l’objectiu de posar fi al procés de degradació de la costa
castellonenca, posava com a exemple d’aquesta pretensió al poblat
marítim de Torre La Sal a Cabanes

Aquest nucli de població, s’assenta en el municipi des de
temps immemorials, si bé les actuals edificacions poden datar les més
antigues de les dècades 30 40 del segle passat, cal recordar que es
tracta d’una zona on hi ha jaciments arqueològics que ens retrotrauen
al neolític, seguint per restes de gran importància, ibèrics, romans,
àrabs…etc

Les actuals edificacions, es van construir en el seu
moment aprofitant el poblat marítim existent, i respectant l’estructura
del mateix. Es trobaven, en el seu moment, a una distància més que
considerable de la platja, respectant en tot moment la distància
exigible, la continua degradació de la platja, devorada pel mar any
rere any, junt amb l’absència de mesures per a protegir a aquesta de la
seua desaparició, han anat acostant al poblat a la primera línia del
mar al cap de les dècades.

De cap manera es poden qualificar les edificacions d’una sola
altura majoritàriament, com a pràctica urbanística depredadora, i per
tant, no té sentit incloure el poblat marí de Torre La Sal en la
pretesa acció contra la degradació de la costa. És més, si El Govern
mamprén la promesa regeneració de la platja de Torre La Sal, la
distància del poblat de la primera línia de mar serà considerable.

El poblat de Torre La Sal està des del seu inici
correctament catalogat com a sòl urbà dins del planejament del municipi
de Cabanes, No es pot qualificar totes les construccions d’ irregulars
en cap cas; ja que gran part compten amb els permisos municipals des
del principi, és tracta d’un nucli assentat, baix l’ordenament
urbanístic municipal.

Pareix irracional, permetre junt amb aquest xicotet poblat
la construcció d’un PAI de 1.5 milions de metres quadrats, i basar tota
la preocupació en un simple i tradicional poblat mariner integrat en
l’entorn.

L’impacte d’aquestes construccions és nul, per tant, no té sentit
pretendre “alliberar” al litoral d’un poblat tradicional, de baixíssima
densitat edificatòria, ni agressió al territori; ressaltant que tots
els veïns afectats s’oposaran a un possible destrucció del poblat; on
molts tenen la seua única vivenda.

Existint tantíssimes agressions al litoral castellonenc
prioritàries per a merèixer l’actuació del Ministeri, pareix no tindre
sentit pretendre destruir aquest poblat.

Recordem que si en el seu dia es va modificar els límits del
domini públic marítim terrestre, afectant una espai més ampli que
l’anterior; la major part de les edificacions existents ja estaven en
el seu dia perfectament legalitzades i ordenades jurídicament, i la
regressió de la platja sobre la qual no s’ha actuat, pot ser un
condicionant a tindre en compte.

Per tot això, es poposen els seguents acords

1. L’ajuntament en Ple acorda
traslladar al Ministeri de Medi Ambient la documentació necessària per
corroborar l’assentament històric i la legalitat de les construccions
del poblat marítim de Torre la Sal

2. L’ajuntament en Ple insta al Ministeri de Medi Ambient a
prendre les mesures oportunes per compatibilitzar el poblat marítim de
Torre la Sal amb el domini marítim terrestre.

3. L’ajuntament en ple es posiciona contrari a qualsevol mesura d’enderrocament del poblat marítim de Torre la Sal.

4. L’ajuntament de Cabanes insta al Ministeri de Medi Ambient a accelerar les obres de regeneració de la platja de Torre la Sal

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.