Conselleria continua sense dissipar els dubtes de la piscifactoria en aigües fecals del Maestrat, subvencionada amb quasi 1 milió d’euros

Les respostes a les preguntes adreçades a la Conselleria de Pesca i Alimentació per part del diputat autonòmic d’Esquerra Unida-Els Verds-l’Entesa , Ramon Cardona , sobre l’afecció dels abocaments d’aigües fecals dels emissaris submarins d’Alcossebre, Peníscola, Benicarló i Vinaròs a una piscifactoria, demostren la manca d’interés d’aquest departament en assegurar la qualitat de les aigües de les quals es nodriran aquests animals destinants a l’alimentació humana “ reconeixen que calen aigües marines de qualitat, però al mateix temps, es desentenen del problema a l’afirmar que no és assumpte d’aquesta conselleria l’assegurar la qualitat d’eixes aigües, quan estem davant d’un risc alimentari greu, que si és responsabilitat directa d’aquest organisme públicpiscifactoria baix maestrat.doc

[@more@]

Cardona ha exigit a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que siga molt exigent i seriosa a l’hora de mesurar l’afecció de les aigües residuals que diàriament s’aboquen al litoral del Baix Maestrat, ja que poden afectar a la granja marina, i comportar un risc molt greu a per al consum humà “ Per una negligència del Govern Autonòmic de no tindre depuradores en els quatre grans nuclis costaners del Baix Maestrat, s’està posant en risc a molts sectors econòmics capdavanters; no només el turisme ha d’aguantar aigües de banys embrutades amb aigües fecals, sinó que la pròpia pesca, o la piscifactoria, pot vore’s afectada, en un problema sanitari de primer ordre”

El diputat d’EU ha remarcat que el problema de la marca de depuradores, responsabilitat de la Conselleria d’Infraestructures, repercuteix directament en altres com ara Pesca i Alimentació o Turisme, i per aixó és urgent donar una solució definitiva a aquest problema”

RESPOSTES ( LES PREGUNTES VAN COM DOC ADJUNT)

RESPOSTA: la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, informa que la postura del Govern Valencià respecte a la sol·licitud d’autorització del trasllat i ampliació de la granja marina de Cultipeix SL és l’aplicació del que estableix la Llei de Costes i sotmetre a informació pública la sol·licitud que ha de realitzar esta empresa d’aqüicultura. La seua valoració s’efectuarà a la vista de les observacions i al·legacions que es realitzen a esta informació pública, com també de l’informe d’impacte Ambiental que realitza la Conselleria de Territori i Habitatge.

La conselleria d’Agricultura només ha posat en informació pública la sol·licitud i el projecte de l’empresa, sense que això supose, en cap cas, la concessió de permís d’instal·lació de l’activitat.

La documentació d’esta sol·licitud, a més d’estar disponible a la direcció Territorial de Castelló, s’ha pogut consultar a l’ajuntament de Vinaròs.

Les coordenades d’ubicació de la granja marina i la resta d’informació es defineixen en el projecte que se sotmet a informació pública.

L’anunci del tràmit d‘informació pública d’esta sol·licitud d’autorització es publica en el BOP de Castelló;: és per tant. de coneixement general, i, com ja s’ha dit, pot ser consultat a la capital de la província.

Cal destacar que, a més de l’anunci d’informació pública enviat a Vinaròs, es va remetre el corresponent projecte presentat per l’empresa.

La sol·licitud al Ministeri de Medi ambient de la concessió d’ocupació del nou domini públic, necessària per a la nova ubicació de la granja marina de Cultipex SL, no ha sigut sol·licitada per la Direcció General de Pesca de la Generalitat Valenciana, ja que esta sol·licitud l’efectua el mateix interessant i també ha sigut sotmesa a la informació pública.

Als efectes administratius, a la sol·licitud de l’interessat denominada” trasllat i ampliació d’una concessió de granja marina existent per a la cria i engreixament d’orada, llobarro i reig en aigües del Mediterrani, davant de la costa de Vinaròs”, se li ha donat el tractament d’una nova instal·lació, per la qual cosa requereix de tots els tràmits legals, com ha s’ha dit, d’informació pública i sol·licitud d’una nova concessió i autorització d’activitat.

Les coordenades d’esta instal·lació i que figuren al projecte que ha presenta el 0solicitant són:

A

40º 24, 410 N

0º 33,680 E

B

40º 24, 149 N

0º 33,772 E

C

40º 24, 079 N

0º 33,429 E

D

40º 24, 009 N

0º 33,087 E

E

40º 24, 270 N

0º 33,995 E

F

40º 24, 340 N

0º 33,338 E

O

40º 24, 210 N

0º 33,383 E

Respecte als municipis afectats, i als que se’ls ha requerit informe, cal dir que la zona d’ubicació en les aigües marítimes no pertany a cap terme municipal. Però la informació pública s’ha dirigit a l’ajuntament més pròxim, que és Vinaròs.

Les zones de bany i de litoral més pròximes es troben a 9,1 km i pertanyen a litoral de Vinaròs.

Les subvencions concedides a esta empresa pugen a 983.967 euros, i en cap cas s’han concedit ni estan vinculades a esta nova sol·licitud d’ampliació o reubicació de la granja marina

D’acord amb el que es disposa en el Decret 133/2004 de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, en el Decret 8/2004, de 3 de setembre, Decret 149/2005, no competeix a la Conselleria d’Agricultura , Pesca i Alimentació el tractament de les aigües residuals.

La direcció dels corrents marins predominants van de nord a sud. I respecte a les mesures correctores a què es fa referència en la pregunta, s’ha de dir que estan incloses en l’estudi d’impacte ambiental, sotmès, com ja s’ha dit, a informació pública.

Hem de destacar que el cultiu de peixos ha de realitzar-se en un medi marí la qualitat de les aigües del qual estiga garantida, d’acord amb la legislació vigent i en un medi marí l’activitat del qual no afecta les zones de bany.

Datos Identificativos

CIF

B12551263

Dirección

CNO. ETXEVARRIA, S/N.

12530 BURRIANA

Histórico de domicilios

CASTELLON

Número de empleados

Entre 1 y 50 empleados

CNAE

05022 / Acuicultura de aguas marinas

Otras actividades

Fecha de Constitución

20/02/2001

Constitución Histórica

Fecha de publicación

22/03/2001

ESTA INFORMACIÓN PUEDE HABER SIDO MODIFICADA POR LAS INSCRIPCIONES SOCIALES EFECTUADAS CON POSTERIORIDAD EN EL B.O.R.M.E. LAS INSCRIPCIONES, CON SU DETALLE, SE ENUMERAN MÁS ABAJO

Provincia del Registro Mercantil

CASTELLON

Contenido de la inscripción

Constitución

Comienzo de operaciones:

20/02/2001

Duración:

INDEF

Objeto social:

ENGORDE INTENSIVO Y COMERCIALIZACION DE ESPECIES MARINAS. INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL CAMPO DE LA ACUICULTURA Y LOS RECURSOS MARINOS, ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y TECNOLOGIA, DERIVADOS DE ESTA ACTIVIDAD

Domicilio:

CNO. ETXEVARRIA, S/N. (BURRIANA)

Capital Suscrito:

60.100 EUROS

Capital desembolsado:

60.100 EUROS

Nombramientos

CONSEJERO:

OLMOS GENOVES VICENTE

CONSEJERO:

SOLER TORRES EDUARDO

CONSEJERO:

VILLODRE GALIANO PEDRO ALFONSO

CONSEJERO:

FERRANDO GINER FEDERICO

CONSEJERO:

FERNANDEZ ALDANA JUAN MANUEL

PRESIDENTE:

OLMOS GENOVES VICENTE

VICEPRESIDENTE:

FERRANDO GINER FEDERICO

SECRETARIO:

FERNANDEZ ALDANA JUAN MANUEL

VICESECRETARIO:

SOLER TORRES EDUARDO

GERENTE:

OLMOS MARTINEZ VICENTE

Datos Registrales

T 1061, F 1, S 8, H 17468, I/A 1 (22/03/2001).

11 Inscripciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil a partir del 1 de Enero de 1998

Pulsa sobre los enlaces de los números de inscripción para ver el detalle de la información mercantil disponible.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.