EU-CABANES CRITICA QUE EL PP ES NEGUE A COMPLIR L’ACORD PLENARI SOBRE LA INCINERADORA DE VALL D’ALBA

El regidor d’Esquerra
Unida-l’Entesa
a l’ajuntament de Cabanes, Carles Mulet , ha criticat
avui la falta de coratge polític per part de l’equip de govern, en complir els
propis acords plenaris quan aquests van en contra de les directrius del PP.

Mulet ha fet aquesta valoració després
d’haver rebut resposta per part de l’alcaldia, indicant que l’equip de govern
no ha fet absolutament cap gestió per complir la moció presentada per EU-l’Entesa,
i aprovada per unanimitat, de demanar explicacions a la Conselleria de
Territori, sobre el projecte d’incineradora de la Vall d’Alba, que es col·locarà
a poc més de dos quilómetres del casc urbà de Cabanes,

[@more@]

Segons el
regidor ecosocialista, el ple ordinari
del 22 de decembre, va tractar la moció presentada pel Grup Municipal
d’Esquerra Unida-l’Entesa sobre els dos projectes
d’incineradores al Pla de l’Arc.

Dels quatre
punts de la proposta d’acord que es va elevar al Ple, només el primer va eixir
endavant, per unanimitat de la corporació:

 1. L’ajuntament de Cabanes insta a la Conselleria de
  Territori a que informe a tota la corporació municipal del projecte de
  planta incineradora de la
  Vall
  d’Alba, i òbriga un debat per replegar les
  al·legacions de tots els pobles de la comarca potencialment afectats.

El següents
punts, només van comptar amb el vot favorable d’EU i PSOE, impossibilitant que
isquera la negativa del PP;

2.
L’ajuntament de Cabanes insta al Conseller de Territori a que busque les
alternatives més sostenibles, modernes i aconsellables per al tractament dels
residus.

3.
L’ajuntament de Cabanes insta a l’ajuntament de Vall d’Alba a que establisca el
diàleg amb els pobles veïns davant un actuació polèmica com aquesta que pot
comportar greu impacte en els pobles del voltant.

4.
L’ajuntament de Cabanes insta a l’empresa FEPAC-ASAJA a informar a la junta de
portaveus dels grups municipals del projecte d’incineradora d’animals morts

No obstant, i després del to amenaçant que va mostrar l’alcalde de Vall d’Alba,
i vicepresident de la
Diputació
, afirmant que no permetria cap intromissió del veí
municipi en els plans de Vall d’Alba, el PP va decidir amagar en el calaix l’acord
plenari.” de nou, la total opacitat d’una actuació lesiva per al nostre poble,
se’ns oculta “el problema no és que aquesta instal·lació vaja a parar en el
terme municipal veí, sinó que contaminarà l’aire que nosaltres respirem i els camions de gran tonatge que abstiran la
incineradora aniran per les nostres carreteres, i per tant, com a tals, com
afectats, hem d’estar assabentats no només quan estiga tot aprovat, sinó des
del principi, per poder estar informats, i poder reaccionar, al·legar i opinar”

Mulet
va criticar en el Ple les previsions de la Generalitat Valenciana
de transformar la subcomarca del Pla de l’Arc en un receptacle hermètic
d’incineradores, sense tindre en compte l’específica climatologia que no fa
recomanable aquest tipus d’actuacions “ És de manual la immersió tèrmica que
es dona en tot el Pla de l’Arc, que provoca que s’impedisca l’evacuació de fums
i aires calents, i si a les emissions cada cop més freqüents de la incipient
industrialització li sumem les de dos incineradores, la qualitat de l’aire que
també respiren persones aplegarà a nivells insalubres

Mulet ha reiterat que aquest tipus
d’actuacions contradiuen del ple la pròpia política de residus del Consell, i
aboquen per un sistema contaminant i irracional de tractament dels mateix.

En la
intervenció en el Ple, l’alcalde va dir que desconeixia absolutament els dos
projectes d’incineradores.

PLANTA D’INCINERACIÓ D’ANIMALS MORTS

Mulet va
recordat com abans de l’estiu del 2004, la Consellera Amor,
va anunciar a la premsa la imminent creació d’una planta d’incineració
d’animals morts al terme municipal de Cabanes, participada per la Conselleria d’agricultura,
però impulsada per l’organització Fepac-Asaja; i dóna dades concretes de
la seua ubicació, just on s’acaba el terme municipal de Cabanes en la ratlla
amb la Pobla Tornesa.

Aquell
anunci va provocar l’alarma en el terme veí, ja que es pretenia ubicar
justament al costat d’una zona poblada. EU-l’Entesa va portar el tema al
plenari de l’ajuntament en dos ocasions, i en totes elles l’alcalde negava
saber res del tema, dient que tot era una “bulo” de la premsa; en un plenari
fins i tot van estar presents un gran nombre de veïns de la Pobla, encapçalats pel seu
alcalde. “Després de negar en reiterades ocasions saber res del tema,
publica en el BIM l’anunci de la creació de la Planta d’incineració
d’animals morts, ho tornem a portar a Ple i afirma que ha esta tun error de qui
redacta el BIM, i no seu”.

El regidor
d’EU-l’Entesa va sol·licitar una reunió amb els responsables provincials de
Fepac-Asaja de Castelló, i aquests van confirmar que sí havien tingut contactes
amb l’ajuntament, i que el propi alcalde estava al corrent de tot el projecte.
ens van ensenyar els plànols i contar les virtuts del projecte, i dient que tot
estava pendent de la reparcel·lació imminent ( que encara no ha tingut lloc),
de la zona del polígon industrial Pont, justament al límit amb el terme de la Pobla. La pregunta és
per què l’alcalde ha vingut mentint davant del Ple en un assumpte tant delicat
com aquest”

La planta
s’ubicarà a un pocs quilòmetres del casc urbà de Cabanes, i damunt d’una
urbanització de la
Pobla Tornesa.

L’alcalde,
en el ple d’ahir, va afirmar que ell no havia vist cap projecte, i que no podia
donar credibilitat ni per fer una simple conversa informal amb l’empresa, però
va rebutjar que s’informara la plenari sobre el projecte “ donat que era massa
prompte”,

PLANTA D’INCINERACIÓ DE VALL D’ALBA

A aquest
projecte imminent, cal sumar-li la planta incineradora de residus de Vall
d’Alba “ aquesta planta, ja figura en els pressupostos de la Generalitat per al
2006, i veient les pràctiques de l’ajuntament de Vall d’Alba, en altres plantes
com les de purins, de posar-les justament damunt dels terme veïns, Cabanes, o
Benlloc corren el perill de tindre davant els nassos aquesta planta. Per tant,
Cabanes pot tindre en un radi inferior a tres quilòmetres, dos plantes incineradores,
amb els problemes de salubritat que van a generar.

Mulet ha
afirmat que l’eixida del Conseller Blasco, impulsant aquesta planta
d’incineració de residus a Vall d’Alba, tira per terra tota la sostenibilitat
possible per al tractament dels mateixos, i s’aposta per una mesura altament
contaminant i retrògrada de tractament . “Tant de pacte de residus entre
PP-PSOE per
acabar deixin-se’n per la tangent.

El regidor
ecosocialista ha advertit que la incineració de residus ja siguen animals o de
fems, generarà emissions de gasos altament contaminants, com ara les dioxines,
que en un lloc d’estancament d’aires i immersió tèrmica com el Pla de l’Arc, el
convertiran en una zona altament contaminada i insalubre. “ la política
territorial del PP dissenya un litoral sobre saturat, i un interior convertit
en un monumental femer de la costa, i el nostre terme municipal sembla ser
adient per replegar tot el que els demès no volen; les úniques fàbriques
contaminants denunciades en els jutjats per no complir les normatives mínimes
estan al nostre terme; la
Fiscalia
denuncia a empreses per possibles abocament d’aigües
residuals tòxiques al subsol a empreses de Cabanes, i ara, dos incineradores,
tot això per la connivència i passotisme d’un ajuntament més preocupat pel
canapè i la fanfàrria , que per la salut dels seus veïns i veïnes”

text de la moció:

MOCIÓ SOBRE LES INCINERADORES

En Carles
Mulet i Garcia, regidor-portaveu del GM EU-L’Entesa presenta al ple la següent
moció per al seu debat .

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Sembla que
la nostra subcomarca del Pla de l’Arc es vorà transformada d’ací a poc
receptacle hermètic d’incineradores, sense tindre en compte l’específica
climatologia que no fa recomanable aquest tipus d’actuacions on immersió
tèrmica que es dóna en tot el Pla de l’Arc, que provoca que s’impedisca
l’evacuació de fums i aires calents, i si a les emissions cada cop més
freqüents de la incipient industrialització li sumem les de dos incineradores,
la qualitat de l’aire que també respiren persones aplegarà a nivells insalubres.

Aquest tipus
d’actuacions contradiuen del ple la pròpia política de residus del Consell, i
aboquen per un sistema contaminant i irracional de tractament dels mateix.

Abans de
l’estiu del 2004, la que aleshores era Consellera d’Agricultura, va anunciar a
la premsa la imminent creació d’una planta d’incineració d’animals morts al
terme municipal de Cabanes, participada per la Conselleria
d’agricultura, però impulsada per l’organització Fepac-Asaja; i va donar
dades concretes de la seua ubicació, just on s’acaba el terme municipal de
Cabanes en la ratlla amb la
Pobla Tornesa.

Aquell
anunci va provocar l’alarma en el terme veí, ja que es pretenia ubicar
justament al costat d’una zona poblada. El tema es va portar a un plenari de
l’ajuntament en dos ocasions, i en totes elles des de l’alcaldia es va negar
saber res del tema, tot i que es va publicar en BIM

Acte seguit,
des d’aquest grup municipal vam sol·licitar una reunió amb els responsables
provincials de Fepac-Asaja de Castelló, i aquests van confirmar que sí
havien tingut contactes amb l’ajuntament, i que el propi alcalde estava al
corrent de tot el projecte. Ens van ensenyar els plànols i contar les virtuts
del projecte, i dient que tot estava pendent de la reparcel·lació imminent ( que
encara no ha tingut lloc), de la zona del polígon industrial , justament al
límit amb el terme de la
Pobla. Contemplen
fins i tots els possibles accesos a fer des
de la CV-10 a
la planta, i ens ofereixen entrar a formar part d’una fundació vinculada a la
mateixa.

La planta
s’ubicarà a un pocs quilòmetres del casc urbà de Cabanes, i damunt d’una
urbanització de la Pobla
Tornes

A aquesta
planta, cal sumar la d’incineració de la Vall d’Alba , la qual ja figura en els
pressupostos de la
Generalitat
per al 2006, i veient les pràctiques de
l’ajuntament de Vall d’Alba, en altres plantes com les de purins, de posar-les
justament damunt dels terme veïns, Cabanes, o Benlloc corren el perill de
tindre davant els nassos aquestes instal·lacions.

Per tant,
Cabanes pot tindre en un radi inferior a tres quilòmetres, dos plantes
incineradores, amb els problemes de salubritat que van a generar.

El Conseller
Blasco, impulsant aquesta planta d’incineració de residus a Vall d’Alba, tira
per terra tota la sostenibilitat possible per al tractament dels mateixos, i
s’aposta per una mesura altament contaminant i retrògrada de tractament . “

La
incineració de residus ja siguen animals o de fems, generarà emissions de gasos
altament contaminants, com ara les dioxines, que en un lloc d’estancament
d’aires i immersió tèrmica com el Pla de l’Arc, el convertiran en una zona
altament contaminada i insalubre.

Es tracta
d’un fet preocupant, que cap dels dos projectes d’incineradores hagen estat
informades al Ple d’aquest ajuntament, i estiguen gestant-se en la més completa
opacitat, quan es tracta d’una actuació que ens pot afectar greument no només
al nostre poble, sinó a tota la comarca.

És per aixó
que es presenta la següent proposta d’acord:

1.
L’ajuntament de Cabanes insta a la Conselleria de Territori a que informe a tota la
corporació municipal del projecte de planta incineradora de la Vall d’Alba, i òbriga un
debat per replegar les al·legacions de tots els pobles de la comarca
potencialment afectats.

2.
L’ajuntament de Cabanes insta al Conseller de Territori a que busque les
alternatives més sostenibles, modernes i aconsellables per al tractament dels
residus.

3.
L’ajuntament de Cabanes insta a l’ajuntament de Vall d’Alba a que establisca el
diàleg amb els pobles veïns davant un actuació polèmica com aquesta que pot
comportar greu impacte en els pobles del voltant.

4.
L’ajuntament de Cabanes insta a l’empresa FEPAC-ASAJA a informar a la junta de
portaveus dels grups municipals del projecte d’incineradora d’animals morts.

+ info:
http://foros.hispavista.com/cabanes

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.