EL TSJ ORDENA REOBRIR EL CONTENCIÓS D’EU CONTRA L’AJUNTAMENT DE CABANES

CABANES- La secció Primera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Jústicia de al Comunitat Valenciana, va emetre ahir, un auto pel recurs d’apel·lació nº 73/05, interposat pels representants legals del Grup Muncipal d’Esquerra Unida-l’Entesa a l’ajuntament de Cabanes, contra el Auto de data 25 de juliol de 2005, dictada en el Recurs Contenciós Administratiu contra l’Ajuntament de Cabanes.

El Jutjat Contenciós Administratiu nº 1 de Castelló, havia inadmès el recurs contenciós administratiu al entendre, que no s’havia vulnerat el dret d’accés directe a la informació, sense entrar a valorar cap prova que demostrava com sistemàticament eixe dret estava sent vulnerat per l’ajuntament.

[@more@]

El Jutjat Contenciós Administratiu nº 1 de Castelló, havia inadmès el recurs contenciós administratiu al entendre, que no s’havia vulnerat el dret d’accés directe a la informació, sense entrar a valorar cap prova que demostrava com sistemàticament eixe dret estava sent vulnerat per l’ajuntament.

EL TSJ , davant el recurs dels representants legals d’EU, ha reconegut que sistemàticament s’està negant al regidor la documentació que sol·licita, amés, part de la documentació requerida és de lliure accés als ciutadans. i segons es desprén de l’informe del secretari de l’ajuntament de Cabanes, part de la documentació demanada no ha esta posada a disposició del Grup Muncipal d’EU, fet que evidència que no s’ha tingut acés a la informació. Aquestes dades són suficients per a que el Tribunal Superior de Justícia determine avivar el procés, “ mort per una decisió tan intempestiva com radical, de manera que a arrel d’ella, s’ha conculcat i violat el principi de tutela”

EL TSJ ha determinat la integra estimació del recurs presentat pels representants legals d’EU –Cabanes. Hem d’estimar com integrament estimats el recurs d’apel·lació interposat contra l’auto data 25 de juliol de 2005(,….), tramitat pel Jutjat Contenciós Administratiu nº1 de Castelló, autos que s’anul·len i s’ordena la continuació del procediment pels tràmits establerts en l’article 114 de la LJCA.(…) Aquesta resolució és ferma, i contra ella no cap recurs algú”

El contenciós es va interposar després de la negativa, durant els que es du de legislatura, per part de l’alcalde, de facilitar una sèrie d’expedients com són les llicències d’obres i activitats de certes empreses ubicades en polígons industrials, o fora dels mateixos. Segons EU, l’accés a aquests expedients demostraria com l’ajuntament ha estat prevaricant al permetre l’activitat de certes empreses sense llicència ni d’obres ni d’activitat durant molt de temps, algunes de les quals han estat denunciades per la Plataforma Cívica No a

EL recorrir al contenciós ha estat la mesura darrera després de mesos de peticions per registre d’entrada sense resposta o contestades amb un “ te responderemos en breve”, que mai s’ha aplegat a materialitzar.

Euha vingut denunciant que l’alcalde de Cabanes ha aplicat el segrest institucional als expedients municipals que li poden ser contraproduents, vulnerant d’aquesta manera els drets fonamentals d’un regidor, com són l’accés a tota la documentació municipal. “ qui es dedica a amagar els expedients, és perquè alguna cosa vol amagar”

El representant legal de l’alcalde de Cabanes ( ara acomiadat de males maneres) , va defensar en la primera vista l’actuació de l’ajuntament argumentant que es troben desbordats de feina per fets aliens, i que la intenció és facilitar tota la documentació quan siga materialment possible. La defensa es va centrar en el temps que es va presentar el contenciós: el 26 de maig es tornava a demanava l’accés a una sèrie d’expedients que ja havien estat demanats el 14 d’abril, i en el propi escrit es feia referència a com s’estava negant la mateixa des de principis d’any. dins dels 10 hàbils que contempla la llei a partir del dia 26, es va presentar el contenciós.

La defensa de l’alcalde va argumentar que com havien hagut en maig vacances de funcionaris, el cessament de l’arquitecta municipal per nomenar-ne un de nou, o la presentació dels PAIs de Mundo Ilusión, no s’havia pogut respondre encara a les peticions del portaveu d’EU-l’Entesa, obviant que aquestes estaven sent demanades des de principis d’any, quan cap de les excuses donades s’havie produït.

És curiós vore com quan un regidor de l’ajuntament demana el simple accés a certs expedients, s’excusen en la falta de temps, però quan la “Sociedad de Cazadores”, associació vinculada al PP; demana els expedients d’una empresa local per anar contra ella, per ser regentada per persones que s’oposaven a l’opció Sud de Vial Cabanes-Orpesa, tot l’ajuntament comença desorientat a treballar i remoure pels calaixos qualsevol excusa per poder clausurar un comerç, fent una caça de bruixes feixista “ qual els interessa, l’intancia l’ompli una funcionaria local, i de seguida l’alcalde es posa a buscar expedients i demanar documentació a totes les conselleries possibles i organisme a l’abast, per intentar clausurar un negoci per motius polítics, mentre que altres negocis ha estat o estat contaminant l’atmosfera, l’acústica, i tenen tot tipus de privilegis encara no sabem el perquè”.

En la primera vista, el representant legal de l’alcalde va portar un informe del Secretari municipal, el qual excusava a l’alcalde de no donar accés a la informació per continues obres en les dependències municipals ( tot i que feia mesos estaven concloses) i en declaracions genèriques de bona voluntat. Aquest informe va ser suficient per inadmetre la denúncia d’EU per part del Contenciós Administratiu de Castelló.

Després de presentar el recurs, el TSJ ha reconegut que la decisió del Jutjats de Castelló va ser inapropiada, més quan s’ha manifestat que meses després, tota eixa documentació requerida tampoc ha estat facilitada.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.